Personal Record Pedigree Chart

57 Ingrid Nilsdotter

Father:114 Nils Olofsson (1755 - <1792)
Mother:115 Brita Mickelsdotter (1763 - 1814)

Born:1789-02-01 Södergård, Njurunda (Y)
Residence:Skärsätt, Njurunda (Y)kort2/11 sid 24
Residence:Södergård, Njurunda (Y)
Christened:1789-02-08 Njurunda (Y)
Residence:1813 Kyrkomohn, Njurunda (Y)s. 233
f. torp Joh. Johansson 1749
Hustru Märta Matsdr. 1743
Torp. Mats Jansson 26/11 1782
dess hustru Ingrid Nilsdr 1789
(mats o Ingrid står skriven där 1813-1814, övriga 1803?-1815
 
Residence:1814-05-19 Attmar (Y)Kort2 sid 43 Flyttattest
Torparen Mats Jansson född år 1782 d. 26 november och Hustru Ingrid Nilsdotter född 1789 d. 1 febr uti nedanstående församling, och som nu flyttar till Attmar, äga bägge en förswarlig christendomskunskap, lefwat ärbart och .. digt (rådigt?), samt med wördnad brukat nådemed[len], hwilket härmed till bewis meddelas. Niurunda ..(x19) Maj 1814.
Nils Nordvall Comminister
 
Dead:1866-12-19

Marriage with 56 Mats Jansson (1782 - 1841)

Marriage:1811-11-10 Njurunda (Y)Drängen Maths Jansson på (kyrk..)? och Ingrid Nilsdotter fr Skärsätt

Children:
Johan Michael Matsson (1812 - 1812)
Brita Märta Matsdotter (1814 - 1865)
28 Nils Matsson (1822 - 1900)
Ingrid Magdalena Matsdotter (1823 - 1900)