Personal Record Pedigree Chart

Kerstin Johansdotter

Father:224 Jan Matsson (Lindberg) (1710 - )
Mother:225 Cherstin Jansdotter (1708 - 1778)

Born:1736-04-22 Backberg, Ovansjö (X)Backberg, Johan Matss Smeds Kierstin
Christened:1736-04-23 Ovansjö (X)faddar:
Olof Andersson i Backberg
Isac Pärsson i Backberg
Hust Margeta Pärsdr? ibis
p. Kierstin Matsdr ibid
 
Residence:1768 Tosätter, Enånger (X)sid 230
Residence:1769 Tosätter, Enånger (X)sid 252, sid 279
1770? 1772? sid 294
1774? sid 321
1775? sid 339 o 340
1776 sid 361
1777 sid 376
ej kvar i Tosätter 1778 ??
1781 sid 425
1784 sid 445
ej kvar 1787-88, men finns ej heller i utflyttningslängden
 
Residence:1790 Tosätter, Enånger (X)Bolock, Tosätter nr 6 sid 79
Residence:1797 Tosätter, Enånger (X)sid 89
Dead:1806-05-06 Boda, Enånger (X)Enkan Stina Jansdotter i Boda. Född i Ofwansjö och Wall 1738, Föräldr Hammarsmeden Joh Matss Lindberg och Hustr Cherstin Joh.dotter . Gift 1763 d. 25 maji. Födt 6 barn af whilka 3 gossar och 2ne flickor lefva, av ålderdom, d.6e maji, 68 år

Marriage with Olof Eriksson (1729 - 1793)

Marriage:1763-05-25 Enånger (X)den 25 maij stod brudgum vargeringskarl ifrån Regnsjö olof Erichsson född .... Tosätter 1729 fader Erich Erichsson mod. h. Gjölin .... dr.
Bruden pig Stina Johansdr född i Ofvansjö och Wall 1738 fader Hammarsmed Johan Matsson Lindberg mod hust Kerstin Johansdr