Personal Record Pedigree Chart

Olof Svensson

Father:468 Sven Torkelsson Rönberg (1703 - 1742)
Mother:469 Kerstin Simonsdotter (1703 - 1767)

Born:1737-01-23 Gåsböle, Revsund (Z)d. 23 Jan föddes och d. 25 döpt Drag Sven Ängmans och hust Kersti Simonsdr barn i Gåsböle, Olof
Dead:1743 Tuna (Y)5å-11m-2v
fader båtsman Sven Rönberg, moder hust?
 
Buried:1743-01-23 Tuna (Y)