Personal Record Pedigree Chart

112 Jan Jansson

Father:224 Jan Matsson (Lindberg) (1710 - )
Mother:225 Cherstin Jansdotter (1708 - 1778)

Born:1749-09-30 Utansjö bruk, Högsjö (Y)Johannes
Residence:Njurunda (Y)i Dingersjö? Kyrkomohn? s. 125
?? Jan Jansson
hustru Märta Matsdr
son Johan 1776?
son Matthias 1777?
dr Karin 1780
96? pig? Karin Olsdr
 
Residence:1777 Nora, Enånger (X)sid 372
Residence:1781 Nora, Enånger (X)sid 429
Residence:1785-08-30 Tammerfors, FINLAND1785 d. 30 Aug. Attesterades afskedade Landbond. Jan Jansson, med dess hust. Margta Mattsdr samt sönerna Johan och Matts, och dr Carin, til staden Tamerfors i Finland. Mannen född 1750 på Utansiö bruk i Ångermanland: hustrun 1742 i denna Församl. Johan 1777 Matts 1782 och Carin 1780. Man och hustru läsa någorl. och förstå enfaldigt: Johan nyss börjat läsa rent. Til Förhör wid wanl. tilfällen. Til nattwarden Mannen sidst d. 24/4 och hustrun d. 28/8 detta år. Til lefwernet Lag..rde för tjufnad, och enl. HäradsRättens dom af d. 22 Novemb. 1784: pliktadt med 8ta dagars fängelse wid watten och bröd hwardera, samt uppenbar Kyrkoplikt i Norrala där tjufnaden skedde.
Bild finns
 
Residence:after 1786Finns inga uppgifter i Njurunda om varifrån familjen kommer, men genom att följa barnen, deras faddrar osv har jag kommit fram till att det är samma familj som fanns i Enånger men flyttade till Finland 1785

En dräng Mats Jansson och dess syster Karin är fadder till Jans son Per f 1810

Jan och hustrun är faddrar till Catharinas dotter Märta Cajsa 1822

Mats och hustru fadder till Johan Gadds dr (broderns barnbarn) Anna Märta f. 1836-05-08 i Njurunda när de själva bor i Attmar

Catharinas dotter Märta Cajsa är fadder till Johan Gadds dotter Märta Gustava 1842

Mats dotter Ingrid Magdalena med make är fadder åt Jans dotter Anna när hennes dotter Anna Cajsa f 1850-02-09 i NJA

Catharinas oäkta dotter Märta Cajsa Stålberg får själv en oäkta son i Njurunda:
1848-03-09 Oäkta, Carl Johan August (Johan struket)
Och bland faddrarna finns:
Bonden Jon Ersson o hustru från Enånger o Bölan,
Vaktmäst T Lund? och Fru I Svall
Båtsmanson Johan Eric Gadd i Mjösund
nämndemansdr Cajsa M Lang i Dingersjö
Njurunda C:3 (fb 1807-1851)
Bonden Jon Ersson är närmare 60 år och visar sej vara kusin till Karin och syskonskaran från Enånger

En Johan Jansson f. 1776 finns i Enånger 1801-1804, kom från Njurunda och flyttar åter till Njurunda, står som fadder till sin kusin Per f. 1802-05-04 i Finnika, Enånger
 
Residence:1796 Wallen, Njurunda (Y)Jan o hustru Märta samt sonen Johan har notering från 1796 6/11 och framåt (Mats och Karin inga not) Sonen Johan sista notering 14/5 1801
de andra tom 1803 (boken ut)
 
Residence:1803 Kyrkomohn, Njurunda (Y)s. 235
f. torp Joh. Johansson 1749
Hustru Märta Matsdr. 1743
Torp. Mats Jansson 26/11 1782
dess hustru Ingrid Nilsdr 1789
(mats o Ingrid står skriven där 1813-1814, övriga 1803?-1815
 
Residence:1816HF AI:3 225 10 Fö Torp. Jan Jansson 1816 - 1819 Död
Residence:1816 Hyresfolk, Njurunda (Y)kort 10/11
sid 225 Hyresfolk
f torp Jan Jansson 1749 död 1819
hustru Märta Matsdr 1743 död1816
dotter Cath. Jansdr 1780
...? dotter Märta Caisa? 1820
 
Dead:1819-09-22 Kyrkomohn, Njurunda (Y)

Marriage with 113 Märta/Margta Matsdotter (1742 - 1816)

Marriage:1775-11-26 Enånger (X)1775 d. 5 Novembr. lystes, och d. 26 dito wigdes drängen Jan Jansson, som tänkte blifwa Landbonde på No 2 i Nora by, född 1750 på Utansiö Bruk i Ångermanland, fadren arbetaren therstädes Jan Matsson, Modren hustru Cherstin Jansdotter; med Enkan Margta Matsdotter född d. 5 Martii 1742. Föräldrar NämdeMan Mats Olsson No 8 i Finnika och hustru Carin Pärsdotter.

Children:
Carin Jansdotter (1776 - 1776)
Johan Jansson (1777 - 1829)
Catharina Johansdotter (1780 - 1862)
56 Mats Jansson (1782 - 1841)

Documents

Högsjö-C-1-1689-1767-Bild-89-sid-163
Enånger-C-3-1756-1800-Bild-213-sid-207