Personal Record Pedigree Chart

224 Jan Matsson (Lindberg)

Arbetare på Utansjö bruk, hammarsmed i Lagfors.

Father:448 Mats Matsson (1674? - 1738)
Mother:449 Brita Andersdotter (1683 - 1761)

Born:1710-03-07 Vall, Ovansjö (X)Döpt 11 mars
Faddrar: Hr Johan Uhr (brukspatron i Kungsgården),
Pär Mattsson i Wall
hust. Maria ____
?. Anna Ersdr i Wall.
 
Residence:1726 Wall, Ovansjö (X)anno 1726, d. 12 dec, examinerad och fått låf att begå herrens h nattvard
Residence:1733 Backberg, Ovansjö (X)äldsta sonen föds där d 24/12 -1733
Residence:1742 Vall, Ovansjö (X)tvillingarna döda i Vall 1742-01
Residence:1744 Utansjö bruk, Högsjö (Y)sonen begravs där d. 1744-09-16
Residence:1754 Lagfors bruk, Ljustorp (Y)flyttat dit någon gång mellan 1749-1754 sett efter hur barnen föds
Residence:about 1758 Wall, Ovansjö (X)sid 87 husfolk i Wall, samma sida som morbroder Smeden Petter Matsson 1672

smed Joh Matsson 1710
hust Kiesrtin JOhansdr 1709
...Joh JOhansson 1750
...Brita Johansdr 1746
dotter Kierstin Johansdotter 1736
 
Residence:about 1762 Enånger (X)enl flyttattesten till Ovansjö 1765, har de vart i församlingen 3 år
hustun inf 62-10-07 från hässjö, men bara hon nämns på den attesten
 
Residence:1765 Vall, Ovansjö (X)sid 95, Wall 3
hos jans syster Kjerstin Matsdr o make
attest till Enånger 7/10 66
(men ser ut som Jan har nattvards not även efter det även 67 o 68

finns även en not på raden ovanför en kvinna död, men står not flyttat med besked til enånger 69 23/1 äller förmodligen honom
 
Residence:1765-05-12 Enånger (X)flyttatest, till Ovansjö
sid 192
 
Residence:1766-10-07 Enånger (X)återflyttar från ovansjö enl attesten 1765
C:3 sid 214
 
Residence:1769-12-29 Ljustorp (Y)1769/
d. 29 decembr attesterades Hustu Cherstin Johansdr til Ljustorp, tillika? med mannen huskarlen? Jan Matsson, utbo hos son Mats Jansson på Lögdö Bruk, hon 58 år gl. födt? ut? ......... . brukat salighetsmedlen ... d. 20 aug
 
Residence:1778 Lagfors, Ljustorp (Y)står att han är försöjd av sin son på Lagfors när hustrun dör i Enånger.
Residence:1780-08-21 Enånger (X)d. 21 augusti gaf Brukspredikanten på Lagfors bruk Olof Ol. Omnberg attest til g. .... smeden Johan Matsson Lindberg, född i Ofvansjö 1709. ......... .... brukat salighets medlen
Hos sonen Jan Jansson i Nora.
 
Residence:1781 Nora, Enånger (X)sid 429
Residence:1782-09-18 Lagfors, Ljustorp (Y)d. 18 (13?) sept fick hammar smeds mästaren Johan Matsson Lindberg attest til Lagfors Bruk. Sedan? han varit hos sina barn i 2 års tid. lefwat ... och gudfruktigt samt begådt den .. nattvarden d. 15 septembr. ärlig. ledig.

Marriage with 225 Cherstin Jansdotter (1708 - 1778)

Marriage:1733-12-02 Valbo (X)

Children:
Mats Jansson (1733 - )
Kerstin Johansdotter (1736 - 1806)
Brita Johansdotter (1739 - 1740)
Brita Johansdotter (1741 - 1742)
Anna Johansdotter (1741 - 1742)
Johan Johansson (1742 - 1744)
Brita Johansdotter Lindberg (1746 - 1789)
112 Jan Jansson (1749 - 1819)
Anna Johansdotter (1754 - 1754)

Documents

Ovansjö-C-2-1706-1740-Bild-60-sid-104
Flyttattest 1782 från Enånger-C-3-1756-1800-Bild-210-sid-204
Flyttattest 1780 till Enånger-C-3-1756-1800-Bild-229-sid-223
Flyttattest Ovansjö - Enånger-C-3-1756-1800-Bild-198-sid-192
Enånger-C-3-1756-1800-Bild-220-sid-214