Personal Record Pedigree Chart

225 Cherstin Jansdotter

Father:450 Johan Håkansson (- 1736)
Mother:451 Brita Andersdotter

Born:1708-09-24 Mackmyra bruk, Valbo (X)
Residence:1733 Backberg, Ovansjö (X)äldsta sonen föds där d 24/12 -1733
Residence:1742 Vall, Ovansjö (X)tvillingarna döda i Vall 1742-01
Residence:1744 Utansjö bruk, Högsjö (Y)sonen begravs där d. 1744-09-16
Residence:1754 Lagfors bruk, Ljustorp (Y)flyttat dit någon gång mellan 1749-1754 sett efter hur barnen föds
Residence:about 1758 Wall, Ovansjö (X)sid 87 husfolk i Wall, samma sida som morbroder Smeden Petter Matsson 1672

smed Joh Matsson 1710
hust Kiesrtin JOhansdr 1709
...Joh JOhansson 1750
...Brita Johansdr 1746
dotter Kierstin Johansdotter 1736
 
Residence:1762 Hässjö (Y)får flyttattest därifrån
Residence:1762-10-07 Enånger (X)sid 213
gaf cominist. i Hässjö hr Lars Backlund wittnesbörd til hustrun Kerstin Johansdr, 50 år gl, at hon lefat stilla? gått flitigt i guds hus och brukat nådemedlen, dess dotter Brita Johansdr 16 år gl, är fö.... sin christendom men är inte brukat har nattvarden ???
 
Residence:1765 Vall, Ovansjö (X)sid 95, Wall 3
hos jans syster Kjerstin Matsdr o make
attest till Enånger 7/10 66
(men ser ut som Jan har nattvards not även efter det även 67 o 68
 
Residence:1766-10-07 Enånger (X)inflyttningsnot från Ovansjö, men inget namn nämns
Residence:1769 Tosätter, Enånger (X)sid 252, sid 279
1770? 1772? sid 294
1774? sid 321
 
Residence:1769-12-29 Ljustorp (Y)1769/
d. 29 decembr attesterades Hustu Cherstin Johansdr til Ljustorp, tillika? med mannen huskarlen? Jan Matsson, utbo hos son Mats Jansson på Lögdö Bruk, hon 58 år gl. födt? ut? ......... . brukat salighetsmedlen ... d. 20 aug
 
Residence:1774-05-24 Enånger (X)d. 24 maij, gafv Brukspredikanten Olof Ol: Omnberg på Lagfors bruk attest til hustru Cherstin Jansdr. ut? hon för... Christ ... brukat salighetsmedlen . I? Boda
Dead:1778-01-01 Nora, Enånger (X)hustru Cherstin Johansdr i Nora, född år 1713 på Mackmyra bruk i Wahlbo sokn och Gestrikland. Gift 1733 med hammarsmeden på Lagfors bruk Jan Matsson. Födt honom 9 barn 3 söner 6 .... Nu lefva 2 söner 2 döttrar Mannen som ännu lefwa är försörgd af sin son på Lagfors. Kom med attest af? d. 24 maij, 1774 af brukspredikanten Olof L Omnberg på Lagfors, har wistats hos sina barn. enf?...... död i brösttäppa. 65 år gammal.

Marriage with 224 Jan Matsson (Lindberg) (1710 - )

Marriage:1733-12-02 Valbo (X)

Children:
Mats Jansson (1733 - )
Kerstin Johansdotter (1736 - 1806)
Brita Johansdotter (1739 - 1740)
Brita Johansdotter (1741 - 1742)
Anna Johansdotter (1741 - 1742)
Johan Johansson (1742 - 1744)
Brita Johansdotter Lindberg (1746 - 1789)
112 Jan Jansson (1749 - 1819)
Anna Johansdotter (1754 - 1754)

Documents

Dödsnotis Enånger-C-3-1756-1800-Bild-157-sid-151