Personal Record Pedigree Chart

1870 Engelbrekt Rolandi Bure

Komminister Katarina förs..

Father:3740 Roland Olai Bure (1587? - 1670)
Mother:3741 Margareta Påvelsdotter (1595 - 1673?)

Born:
Residence:Katarina (A)I. ENGELBNECHT ROLAND1 BURE 1682-1684.
Född troligen i slutet av 1630-talet och troligen i Nora i Krkestiftet.
Död 1684 före 25.6, begr. i Katarina 1684 20.7. Son av kyrkoherden i
Nora, Arkestiftet, Roland Olai Bure och hans andra hustru Marta Påls-
dotter i hennes andra gifte.
Student i TJppsala i april 165 5 (Upl.). Prästvigd i Vasterås 1669 21.5
för Arkestiftet till komminister i Bromma. skolmästare vid Katarina skola
1671, ärkebiskopens collationsbrev uppvisades 1671 22.1 I i Stockholms stads konsistorium. Komminister i Katarina I 68 I ,l tilltr. I 682 I. 5.

Gift i Jakob 1671 1.10 med Catharina Olofsdotter Sund i hennes första gifte, född och död okänt var och när, dotter av borgaren i Stockholm Olof Sund och hans hustru Catharina Johansdotter Gierlinghof i hennes andra gifte samt gift 2:o 1686, lysning uttogs i Katarina 24.5, med efterträdaren i Katarina Lars Tuscierus.

Barn: Roland, döpt i Katarina 1672 2.12, död r7Q9 3.4, begr. i Katarina 1749 6.4. Rådman i Stockholm.

Margareta, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund (Ulricehamn) 1735 18.3. Gift I:O i Katarina 1695 3.10 med komministern i Katarina serie II nr 3 Anders Möller; 2:o i Katarina 1712 6.5 med komministern ibid. serie 1 nr 7 Nicolaus Hedenius och 3:o i Katarina 1722 12.6 med komministern ibid. serie I nr 8, sist kyrkoherden i Bogesund (Ulricehamn) och Timmelhed Andreas Lidback i hans första gifte.

Anna, döpt i Katarina 1676 12.1, död i Gävle 1753 23.12. Gift I:O okant var och när, men före 1695, med handelsmannen i Gävle Per Persson Jerf, död i Gävle 1700 15.4 och 2:o i Gävle 1702 1.6 med handelsmannen i Gävle Henrik Claesson Schroder i hans andra gifte, född i Stockholm, okant var, 1673 12.6, död i Gävle 171s 12.5.

Olof, döpt i Katarina 1678 10.10, död okant var och när. Styrman, drunknade i Holland.

Catharina, född 1681 19.9, ej införd i Katarina C, död i Gävle 1752 2.11. Gift i Katarina 1704 30.10 med handelsmannen i Gävle Claes Cktesson Schröder, född i Stockholm, okant var och nar, död i Gävle 1727 29.5. och död okänt var och när,
 
Dead:1684 Stockholm, Katarina

Marriage with 1871 Katarina Olofsdotter Sund

Marriage:1671-10-01 Jakob (AB)

Children:
Roland Bure (1672 - 1749)
Anna Bure (1676 - 1753)
Olof Bure (1678 - )
935 Catharina Bure (1681 - 1752)
Margareta Bure