Personal Record Pedigree Chart

3652 Erik Olofsson

Bonde.

Father:7304 Olof Olofsson (- 1649)
Mother:7305 NN (- 1650)

Born:1607 Veda 1, Njurunda (Y)
Residence:1636 Veda, Njurunda (Y)Erik Olsson hade 1636 av rätten dömts att låta Nils Nilsson i Å 2
lösa ett änge av Erik, som dock inte ville släppa detta och nu dömdes till 3 markers böter för dombrott. Vid samma tid blev Erik och hans granne Jon Persson i Veda 2 av befallningsmannen Daniel Bertilsson ålagda att uppvisa den frihetssedel de uppgivit sig ha fått av landshövding Stellan Mörner för den skada de lidit genom eldsvåda. De dömdes att böta 3 marker för underlåtenheten men för sin
fattigdoms skull fick de utgöra detta belopp tillsammans.
1649 har Erik Olsson i förbud sålt tvenne små stutar till Hudiksvall och fick böta 20 marker.
Slutligen fick Erik plikta för tredska 1651. /Text från "Inbyggare.."
 
Dead:1670 Veda 1, Njurunda (Y)
Buried:1670-09-09 Njurunda (Y)

Children with 3653 Ingrid NN (1590 - 1675)

Children:
1826 Olof Eriksson
NN Eriksdotter (- 1676)
Abraham Eriksson (- 1673)