Personal Record Pedigree Chart

Per Larsson

Bonde i Nolby 1.

Father:7388 Lars Nilsson (- 1651)
Mother:7389 NN

Born:1591 Nolby 1, Njurunda (Y)
Residence:1642 Nolby 1, Njurunda (Y)Bonde i Nolby 1, Njurunda (Y). 1642- 1653 (Inbyggare i Njurunda)
Broder till Erik Larsson.
Per Larsson och hans granne Jon Olsson vittnade för tinget 1631,
att Håkan i Dingersjö hade ogill hägn. 1641 dömdes Per att ersätta lille Per Olsson för en tunna strömming. 1651 blev han ålagd att betala Tuna-bönderna 6 (pund) lax enl tidigare löfte, utgörande hjälp med kronoskatten. Erik Olsson, länsman, kärar 1642 till Per Larsson i Nolby (1) om 1 mål jord, som återstod av deras gamla jordaskifte. Jorden tilldömdes Erik, som skulle ge 2 riksdaler i ersättning till Per. /Text från "Inbyggare.."
Enligt "Inbyggare..2" omnämnd i tingsprotokoll 1672 (1672:9). Se
text fadern Lars Nilsson. /LL
 
Dead:1662 Nolby 1, Njurunda (Y)
Buried:1662-10-04 Njurunda (Y)

Children with NN (- 1647)


Partner with Anna Olofsdotter (1607 - )