Personal Record

Andreas Jone Lidback

Born:1684-06-24 Skarstad
Residence:Katarina (A)8. ANDREAS JONE LIDBACK I 722- I 73 3.
Född i Skarstad 1684 24.6. Död i Timmelhed 1745 10.4. Härkomst
okand.2 Student i Uppsala 1705 13.3 (Vestg.). Informator hos kyrkoherden i
Barnhusförsamlingen i Stockholm Ericus Andrea: Frnors 1708 och återkom
ej till akademien förrän 1717. Prästvigd i Uppsala 1718 25.4 till huspredi-
kant hos faltmarskalken greve Nils Bielkes anka grevinnan Eva Horn.
Komminister i Katarina 1722 3.3, tilltr. 1722 1.5. Kyrkoherde i Bogesund
(från 1741 Ulricehamn) och Timmelhed 1732 18.10, tilltr. 1733 1.5. Res-
pondens vid prästmötet i Skara 1739.
Gift I:O i Katariqa 1722 12.6 med Margareta Bure i hennes tredje gifte, döpt i Katarina
1674 19.7, begr. i Bogesund 1735 18.3, änka efter företrädaren, 2:o 1736 23.1, okänt var,
med Annika Winbom i hennes andra gifte, född 1689 23.1, okant var, död i Tengene
1779 1.4, dotter av länsmannen Maanus Andersson och hans hustru Maria Winbom samt
gift I:O 1711 22.2, okant var, med skvadronspredikanten, sist kyrkoherden i Stora Mellby
Andreas Benedicti Warelius, död i Stora Mellby 1721 24.6.
Barnlös.
 
Dead:1745-04-10 Timmelhed

Marriage with Margareta Bure

Marriage:1722-06-12 Katarina (A)