Personal Record

474 Nils Ersson

Levde i Rude.

Born:1647
Residence:1690 Rude, Attmar (Y) Levde mellan 1690 och 1715 i Rude nr 1
Dead:1736-12-27 Rude, Attmar (Y).. lefvat med hustru Ingial .... 61 år ... ..i många år ...6 döda .. 3 man? ... 89- år
Buried:1737-01-06 Attmar (Y)

Marriage with 475 Ingial Hansdotter (1654 - 1735)

Marriage:1674

Children:
1980 Erik Nilsson (1676 - 1751)
Cecilia Nilsdotter (1684 - 1768)
Ingrid Nilsdotter (1687 - 1762)
237 Annica Anna Nilsdotter (1691 - 1782)
Karin Nilsdotter (1694 - 1787)
1013 Helena Nilsdotter (1696 - 1743)
Kristin Nilsdotter