Personal Record

3676 Nils Thomasson

Bonde, Länsman.

Born:1564
Dead:1656 Häljum 1, Njurunda (Y)
Buried:1656-06-08 Njurunda (Y)
Residence:(1600-1630) Häljum 1, Njurunda (Y)Länsman (åtm.) 1615 i Njurunda, Länsman (åtm.) 1623 i Njurunda
Nils får böta för blodvite och för tredska 1602 men är nämndeman
1618 och landstingsman 1619. Nils anklagas jämte underlagsmannen 1619 av Anders Olsson i Gästa för att ha dömt orätt beträffande dennes skjutsfärder och gengärder. 1624 tvistar Nils med grannen Johannes Jönsson om 3 mål jord, för vilka Nils dömdes att årligen utge 1/4 tunna korn till (hustru) Gölig. 1629 får Nils böta för dåligt underhåll av landsvägen mellan Ängoms by och Tuna (Attmars) socken.
Nils och sonen Tomas anklagas 1650 för att deras löst löpande svin gjort skada på grannarnas ägor. Hemmanet klövs senast 1653 på två söner, Tomas (nr 1) och Knut (nr 2). /Text från "Inbyggare.."
Omg. med Gölug, som lever 1667 (1667:10). [Tingsprotokoll för Njurunda] /Text från "Inbyggare..2"
 

Children with 3677 NN (- 1645)

Children:
1838 Thomas Nilsson (1600 - 1672)
NN Nilsdotter (1640 - 1676)
Knut Nilsson
NN Nilsson (- 1643)
Anna Nilsdotter
NN Nilsson (- 1643)