Personal Record

3688 Mickel Nilsson

Bonde.

Born:(164x) Gästa 2, Njurunda (Y)
Residence:1630 Gästa 2, Njurunda (Y)Mickel fick böta 1637 för olaga laxfiske.
Hustrun uppges vara änka 1642. Uppgiften måste vara felaktig,
enligt vad följande utdrag ur kyrkorådsprotokoll 1 februari 1646 visar:
"Blev ock tillsagt kyrkans sexmän, att de skulle rannsaka om
Mickel Nilssons och flera hans sällskap i Gästa handel därutinnan, att han hörde på den fattige Lars Mikaelsson, som kom ned uti isen, och ingen barmhärtighet honom beviste" (Löfgren s 273).
Kanske kan följande dödboksnotis sättas i samband med denna
händelse: "een fattig dreng, som aff oförstånd kom nidh ithi Isen, benembd Michil Larsson" (begrovs 20 nov 1645). /Text från "Inbyggare.."
 
Dead:1645
Buried:1645-11-20 Njurunda (Y)

Children with 3689 Karin (1588 - 1681)

Children:
1844 Erik Mickelsson (- 1699)