Personal Record

3689 Karin

Born:1588
Residence:Gästa 2, Njurunda (Y)Uppges vara änka 1642. Uppgiften måste vara felaktig, enligt vad
följande utdrag ur kyrkorådsprotokoll 1 februari 1646 visar:
"Blev ock tillsagt kyrkans sexmän, att de skulle rannsaka om
Mickel Nilssons och flera hans sällskap i Gästa handel därutinnan, att han hörde på den fattige Lars Mikaelsson, som kom ned uti isen, och ingen barmhärtighet honom beviste" (Löfgren s 273).
Kanske kan följande dödboksnotis sättas i samband med denna
händelse: "een fattig dreng, som aff oförstånd kom nidh ithi Isen, benembd Michil Larsson" (begrovs 20 nov 1645). /Text från "Inbyggare.."
 
Dead:1681 Gästa 2, Njurunda (Y)
Buried:1681-11-01 Njurunda (Y)

Children with 3688 Mickel Nilsson ((164x) - 1645)

Children:
1844 Erik Mickelsson (- 1699)