Personal Record

7392 Mårten Jonsson Helsing

Bonde i Näset o Ängom.

Residence:1630 Ängom 5, Njurunda (Y)Mårten Helsing i Björke (Näset benämns ibland Björke) hade 1615
sålt skinnvaror mot K Maj:ts förbud och fick böta hela 80 marker.
1621 bestämdes av tingsrätten att Nils Olsson i Näset 1 och Mårten Helsing i Näset 2 skulle utnyttja gamla kvarnstället tillsammans, tills
dess att Nils funnit ett annat. 1624 ilsknade Mårten till ordentligt och överföll en nämndeman på kyrkvallen för det Mårten ålagts bidra med några daler till underhåll till krigsfolket. Mårten Helsing och Olof Henriksson (ej bekant varifrån - Ängom?) bytte jord 1625. Mårten ägde 6 mål i Olofs hemman, och nu fick han dessutom ersättning för knekterustning. 1625-27 uppbjöd Per Björnsson i Ängom 5 sitt hemman, som han sålde till Olof Persson i Skrängsta. 1628 omtalas i domboken, att denne Olof var en soldat, som nu avlidit, varvid hans änka krävde tillbaka de pengar Olof nedlagt jämte ersättning för några
byggnader, som han låtit uppfört, värda 5 daler. Mårten Helsing hade då köpt hemmanet. Hustru Rådgärd i Ängom begär 1628 ersättning av Elias Olsson i Ängom 4 och Mårten Helsing för skada som deras boskap påstås ha gjort. Kommit i besittning av hemmanet Ängom 5 genom köp (domb. 1628) Mårten torde senast 1630 ha övertagit hemmanet nr 5 i Ängom. Mårten får böta för hagafall 1631 men tilldöms ersättning för gästning 1632. Han anklagas för att ha handlat orättrådigt 1634 med kyrkotionden men frias i brist på bevis. /Text från "Inbyggare.."
Mårtens son Jon till Ängom 5, en son Per Mårtensson i Näset 2
(1659:45). [Tingsprotokoll för Njurunda] /Text från "Inbyggare..2"
 
Residence:(1610-1620) Näset 2, Njurunda (Y)

Children with 7393 Ingrid (- 1645)

Children:
3696 Jon Mårtensson (1610 - 1694)
3706 Per Mårtensson (- 1701)