Personal Record

3654 Jon Persson

Bonde i Veda 2.

Born:1589
Dead:1664 Veda 2, Njurunda (Y)
Buried:1665-01-01 Njurunda (Y)
Residence:(1628-1663) Veda 2, Njurunda (Y)Jon Persson kärade 1631 till kyrkoherde Jöns (Johannes Petri
Niurenius) om ett mål jord, som dennes fader köpt av Jons svärmoder. Jorden sades vara illa brukad, och Jon medgavs rätt att lösa den till det pris den var såld. 1634 begärde Jon att få lösa ett änge av Nils Nilsson i Å 2, som Nils hade i arv i Veda. Efter rannsakning tilldömdes dock Nils änget. 1636 blev Erik Olsson i Veda 1 och hans granne Jon Persson i Veda 2 av befallningsmannen Daniel Bertilsson ålagda att uppvisa den frihetssedel de uppgivit sig ha fått av landshövding Stellan Mörner för den skada de lidit genom eldsvåda. De dömdes att böta 3 marker för underlåtenheten men för sin fattigdoms skull fick de utgöra detta belopp tillsammans. 1651 fick Jon böta för tredska.
/Text från "Inbyggare.."
 

Children with 3655 Brita Persdotter

Children:
Per Jonsson (1626 - 1681)
1827 Märit Jonsdotter (1631 - 1692)
Elin Jonsdotter (- 1676)