Personal Record Pedigree Chart

7452 Göran Ersson

Länsman och Bonde i Körning 1:2.

Father:14904 Erik Jonsson ((ca1520) - (ca1570))
Mother:14905 Cherstin (1520? - )

Born:(ca1550) Rävsön 3:1, Nordingrå (Y)

Children with ?

Children:
3726 Olof Göransson (1582 - )