Personal Record Pedigree Chart

56 Mats Jansson

Torpare..

Father:112 Jan Jansson (1749 - 1819)
Mother:113 Märta/Margta Matsdotter (1742 - 1816)

Born:1782-12-03 Boda, Enånger (X)1782 d. 3 December föddes d. 8 dito döptes arbetarens wid Boda masugn Jan Janssons och hustru Margta Matsdotters son Mathias Faddr: Bonden Olof Olofsson, dess hustru Ingrid Larsdotter. Bond_Son Eric Larsson i Sweden, dess hustru Margta Olofsdotter. BondSon Lars Olsson i Boda, Pigan Gjölin Johansdotter i Tosätter. (notering i kanten utflyttad)

1782-11-26 enl uppgifter i Attmar från Njurunda
 
Christened:1782-12-08 Enånger (X)
Residence:after 1786Finns inga uppgifter i Njurunda om varifrån familjen kommer, men genom att följa barnen, deras faddrar osv har jag kommit fram till att det är samma familj som fanns i Enånger men flyttade till Finland 1785

En dräng Mats Jansson och dess syster Karin är fadder till Jans son Per f 1810

Jan och hustrun är faddrar till Catharinas dotter Märta Cajsa 1822

Mats och hustru fadder till Johan Gadds dr (broderns barnbarn) Anna Märta f. 1836-05-08 i Njurunda när de själva bor i Attmar

Catharinas dotter Märta Cajsa är fadder till Johan Gadds dotter Märta Gustava 1842

Mats dotter Ingrid Magdalena med make är fadder åt Jans dotter Anna när hennes dotter Anna Cajsa f 1850-02-09 i NJA

Catharinas oäkta dotter Märta Cajsa Stålberg får själv en oäkta son i Njurunda:
1848-03-09 Oäkta, Carl Johan August (Johan struket)
Och bland faddrarna finns:
Bonden Jon Ersson o hustru från Enånger o Bölan,
Vaktmäst T Lund? och Fru I Svall
Båtsmanson Johan Eric Gadd i Mjösund
nämndemansdr Cajsa M Lang i Dingersjö
Njurunda C:3 (fb 1807-1851)
Bonden Jon Ersson är närmare 60 år och visar sej vara kusin till Karin och syskonskaran från Enånger

En Johan Jansson f. 1776 finns i Enånger 1801-1804, kom från Njurunda och flyttar åter till Njurunda, står som fadder till sin kusin Per f. 1802-05-04 i Finnika, Enånger
 
Residence:1796 Wallen, Njurunda (Y)Jan o hustru Märta samt sonen Johan har notering från 1796 6/11 och framåt (Mats och Karin inga not) Sonen Johan sista notering 14/5 1801
de andra tom 1803 (boken ut)
 
Residence:1803 Njurunda (Y)
Residence:1809 Prästgården, Njurunda (Y)Kyrkoherdens drängar, sid 230
Mats Jansson, ser ut som född 1777 och sen ändrat till 1782
1809-1811

Skogsvaktare Amon Olsson med familj finns på samma sida. Även han hamnar senare i Backe Attmar
 
Residence:1813 Kyrkomohn, Njurunda (Y)s. 235 !
f. torp Joh. Johansson 1749
Hustru Märta Matsdr. 1743
Torp. Mats Jansson 26/11 1782
dess hustru Ingrid Nilsdr 1789
(mats o Ingrid står skriven där 1813-1814, övriga 1803?-1815
 
Residence:1814-05-19 Attmar (Y)Kort2 sid 43 Flyttattest
Torparen Mats Jansson född år 1782 d. 26 november och Hustru Ingrid Nilsdotter född 1789 d. 1 febr uti nedanstående församling, och som nu flyttar till Attmar, äga bägge en förswarlig christendomskunskap, lefwat ärbart och .. digt (rådigt?), samt med wördnad brukat nådemed[len], hwilket härmed till bewis meddelas. Niurunda ..(x19) Maj 1814.
Nils Nordvall Comminister
 
Buried:1841-06 Attmar (Y)24?
Dead:1841-06-19 Backe, Attmar (Y)Förstoppning

Marriage with 57 Ingrid Nilsdotter (1789 - 1866)

Marriage:1811-11-10 Njurunda (Y)Drängen Maths Jansson på (kyrk..)? och Ingrid Nilsdotter fr Skärsätt

Children:
Johan Michael Matsson (1812 - 1812)
Brita Märta Matsdotter (1814 - 1865)
28 Nils Matsson (1822 - 1900)
Ingrid Magdalena Matsdotter (1823 - 1900)

Documents

Mats_Jonsson77-82