Personal Record Pedigree Chart

Johan Mårtensson

Nämdeman, Bonde i Salberg1 ochGarmesta.

Father:3722 Mårten Svensson (1577 - )
Mother:3723 Margareta Hansdotter (1590? - )

Born:1626 Häggvik 1, Nordingrå (Y)
Residence:1660 Salberg 1, Nordingrå (Y)Flyttade från Häggvik 1
Residence:about 1690 Vibygerå, GermestaFrån Salberg 1 till Germesta, Vibygerå