Personal Record Pedigree Chart

232 Nils Nordstrand

Kyrkoherde i Tuna Kontraktsprost.

Father:464 Mårten Nilsson (1683 - 1764)
Mother:465 Anna Margareta Mårtensdotter (1687 - 1761)

Born:1714-03-27 Björnås 1:1, Nordingrå (Y)
Herdaminne:Tuna (Y)Mag. Nils Nordstrand (1772-85), f. 1714 i Nordingrå och Björnås by. Efter 2 års studier i Hsands gymn. stud. i Upsala 24 okt. 1738, där han underhölls af sin morbroder professor P. Ullén i 8 års tid och aflade profven för akademiska graden, men promoverades i Greifswald
1746. V. rektor vid Catharina skola i Sthm 1749, afl. prästex. i Hsand 8 sept. 1750, utn. till ordin. kollega i samma skola samt ordinarie rektor 1764. Efter 22 års skoltjänst under knappa villkor, utn. till khde i Tuna 1771 med tillträde maj 1772. Kontraktsprost öfver Tuna, Njurunda,
Selånger och Skön 1 juli 1777. Afled i Tuna prästgård 7 nov. 1785.
G. m. Maria Christina Kook, som erhöll dubbla nådår, d. i Ytterlännäs
30/10 1805.
Barn: Martin Georg, prästbordsföreståndare och sockenhandtverkare,
g. 1779 i Tuna m. Christina Simonsdotter Nordin; Margareta Maria, f. 1764, g. 8/4 1788 i Tuna m. brukspatron Carl Martin Edström vid Horneström, d. på Nyede bruk i Ytterlännäs 3/10 1825, 61½ år g.; Johan Nils, f. 1767, stud. 1786, länsman i öfre Ramsele, sedan i Hammerdal 1793, d. där genom sviterna efter ett slagsmål med kapten Richman; g. m. en bonddotter fr. Rudsjön, Fjällsjö.
Tr.: De essentia animæ, præs. P. Klockhoff, Ups. 1745. - De diversitate rerum per principium rationis sufficientis non demonstranda, præs N. Wallenius, ib. 1746.
 
Dead:1785-11-07 Tuna (Y)Avled i Tuna Prästgård

Marriage with 233 Maria Christina Kook (1730 - 1805)

Marriage:1750-06-24 StockholmJuni den 3, lystes första gången för vice schola .... wid Catharina församling i Stockholm hög... herr Magister herr Nicolaus Nordstrand och afledna handelsmannen Jeorg Kooks dotter här i Staden? Jungfru Mari Christina Kook och efter trenne föregågna lysningar copulerade den 24 ejusdem i Stockholm

Children:
Martin Georgen Nordstrand (1751 - 1751)
Nils Nordstrand (1752 - 1757)
116 Martin Georg Nordstrand (1754 - 1832)
Johan Fredrik Nordstrand (1757 - )
Anna Christina Nordstrand (1761 - )
Margareta Maria Nordstrand (1764 - 1825)
Johan Nils Nordstrand (1767 - 1796)

Documents

Nils Nordstrands namnteckning