Personal Record

452 Olof Matsson

Dead:1748-10-13 Finnika, Enånger (X)d. 13 octob afsomnade, d. 25 do begrofs Olof Matsson i Finnika. Född i Gilsätter? 1683 om hösten, fadr. Mats Matsson som sedan bodde i Fläcka, Modr hust Karin Olofsdr. Då han war 25 år gl inträdde han äktenskap med pigan Anna Olofsdotter i Finnika som födde honom 3 söner och 5 döttrar. när hon död war...? han enkling 1 1/4 år och giftede sig sedan med Karin Erichsdr i Hökberg år 1731 d. 7 nov. ... ärlig? 64 år gl

Children with 453 Anna Olofsdotter (1691 - 1730)

Children:
Olof Olofsson (1712 - )
226 Mats Olofsson (1715 - 1787)
Brita Olofsdotter
Karin Olofsdotter