Personal Record

Johan Olofsson

Bonde, Sockenskräddaren.

Born:1809-11-26 Hamre, Attmar (Y)Ingeborgs anteckningar:
Jan Orsa gift med den andra fastern åt pappa.
Jan Orsa född i Hamre i Ragnar Lundgrens, två barn
Inga Jan Orsa Olov Mattias
bodde i Hamre, sålde åt Johan Norsa, Jan Orsa gifte sig till Tuna
Datum från Indiko

FD C:2 153 8 Johannes 18091126 18091128
 
Dead:1882-02-07 Attmar (Y)DB (C:6) 169 10 F. Bn Johan Olofsson 18820207 18820219

Marriage with Brita Märta Matsdotter (1814 - 1865)

Marriage:Attmar (Y)LV C:3 262 15 Torparedottren Märta Brita Mattsdotter 18400626