Personal Record Pedigree Chart

7304 Olof Olofsson

Bonde.

Father:14608 Olof Olofsson

Residence:1600 Veda 1, Njurunda (Y)Olof Olsson,(yngre)
Bosatt 1600 - 1630 i Veda 1, Njurunda (Y) (Inbyggare i Njurunda)
Trolig son av Olof Olsson.
Har 8 kor 1590.
Olof fick böta 1614 för svarelöse.
Samma år förklaras han ha att fordra av kyrkoherde Abraham i Torp
för erlagd
skatt på ett änge, som Abrahams fader köpt av Olof Olsson i Veda
(Olofs fader). Grels Persson i Bölen har 1617 "satt" ett mål jord, som Olof Olsson i Veda 1 löser för 4 daler.
1617 hade Olof bekommit sin systers arv i Ovansjö. Hon var Erik
Andersson Enspännares moder.
1625 förklarade Olof att han ville göra jordejämnad med sina
grannar på grund av stor skatt och för lite jord.
1637 blir han bötfälld för domsbrott. /Text från "Inbyggare.."
 
Dead:1649 Veda 1, Njurunda (Y)
Buried:1649-03-26 Njurunda (Y)

Children with 7305 NN (- 1650)

Children:
3652 Erik Olofsson (1607 - 1670)