Personal Record Pedigree Chart

3694 Erik Larsson

Bonde, Nämndeman, Sexman.

Father:7388 Lars Nilsson (- 1651)
Mother:7389 NN

Born:1601 Nolby 1, Njurunda (Y)
Dead:1669 Berga 1, Njurunda (Y)
Buried:1669-09-29 Njurunda (Y)
Residence:(1637-1663) Berga 1, Njurunda (Y)Bonde, Nämndeman, Sexman och K i Nolby 1, Njurunda (Y). Bosatt 1630
Trolig son av Lars Nilsson (Löfgren s 426).
Erik Larsson anklagades 1638 av Olof Olsson i Rotvik 2 för att ha
stört Olof på skog och fiskevatten. Hustru Märta blev bötfälld 1643 för att hon besökt en lövjerska (Löfgren s 271). Erik var 1649 åtalad för att mot förbud sålt en oxe till Anders Jonsson i Bäck, Hudiksvall, utan att ha besökt Sundsvalls frimarknad eller erlagt tull för oxen. Det blev 40 marker böter. Erik Larsson och Olof Jonsson, danneman i Juni 1 (el Juni 6) fordrade 1643 av Per Olssons efterlevande barn i Kvissle vedergällning för 20 tunnor korn värderade till 5 daler tunnan, som Per inlagt i gården av sin klockartull. Han hade även varit sockenskrivare i många år och den säd han erhållit för detta uppdrag hade han också inlagt i gården till sina föräldrars hjälp. Däremot hade bytesmännen avsatt ett litet vitt silverbälte om 24 lod, som Pers barn skulle behålla. Därtill skall bröderna (?LL) vedergälla barnen 8 daler vardera. Domstolsprotokollet fordrar närmare studium för att bringa full klarhet om förhållandet. /Text från "Inbyggare.."
Enligt "Inbyggare..2" omnämnd i tingsprotokoll 1672 (1672:9). Se
text fadern Lars Nilsson. /LL
 

Children with 3695 Märta Olofsdotter (1610 - 1676)

Children:
Sten Eriksson (1636 - 1688)
1847 Sigrid Ersdotter (1638 - 1699)
Per Eriksson
NN Eriksson (- 1648)