Personal Record

Anders Möller

Born:Katarina (A)
Residence:3. ANDERS MULLER 1695-1710.
Troligen född i Katarina, okant nar. Död 1710 i november eller decem-
ber, ej införd i Katarina F. Son av mjölnaren Abrahbm Eriksson och hans första hustru N. N. - Abraham Eriksson var gift 2:o med Catharina
Strandberg, dotter av kyrkoherden i Danviks och Sicklaö församling nr 9 Petrus Jona: Strandbergius.
Student i Uppsala 1679 15.2 (Sthlm). Prastvigd okant var och när.
Komminister i Katarina 1694,~ tilltr. troligen 1695 I .5.
Gift i Katarina 1695 3.10 med Margareta Engelbrechtsdotter Bure i hennes första gifte, döpt i Katarina 1674 19.7, begr. i Bogesund (Ulricehamn) 1735 18.3 dotter av skolmastaren i Katarina, sist komministern ibid. serie II nr I Engelbrecht Rolandi Bure och hans
hustru Catharina Olofsdotter Sund i hennes första gifte, samt gift z:o i Katarina 1712 6.5 med komministern ibid. serie I nr 7 Nicolaus Hedenius och 3:o i Katarina 1722 12.6 med komministern ibid. serie I nr 8, sist kyrkoherden i Bogesund (Ulricehamn) och Timmelhed Andreas Lidback i hans första gifte.

Barn: Margareta, döpt i Katarina 1696 29.8, död okant var och när före fadern.
Abraham, döpt i Katarina 1697 23.12, död okant var och nar före fadern.
Catharina, döpt i Katarina 1699 19.6, död okant var och nar före fadern.
Engelbert, döpt i Katarina 1701 8.5, död okant var och när efter fadern.
Anders, döpt i Katarina 1704 7.5, död okant var och nar före fadern.
Möller avled i pesten.
 
Dead:1710Död 1710 i november eller december, ej införd i Katarina F
Möller avled i pesten.
 

Marriage with Margareta Bure

Marriage:1695-10-03 Katarina (A)